Tautas lietišķās mākslas studija “Dubna”

No tālas pagātnes līdz pat mūsdienām audēju amats ir viens no retajiem, kuru latvieši ir paturējuši vadošajā vietā starp amatu prasmēm. Ne velti audējas ir apveltītas ar asu prātu, labu gaumi un fizisku izturību.

Līvānu novads ir bagāts ar aušanas tradīcijām un profesionālām audējām. Audējas savu amata prasmi pilnveidoja individuāli – katra savā mājā. Doma par audēju darbības apvienošanu un pulciņa izveidi radās mākslas zinātniekam Jānim Pujātam ekspedīcijas laikā pie Latgales audējām laika posmā no 1967. – 1970. gadam. Ideju īstenoja un pulciņu dibināja Monika Mančinska 1972. gadā, kad Līvānu kultūras namā sarīkoja pirmo vietējo audēju un rokdarbnieču darbu izstādi. Tā arī radās audēju pulciņš, kuram Līvānu pilsētas ģeogrāfiskās atrašanās vietas dēļ tika dots skanīgais upes „Dubnas” vārds. Sākās aktīvs darbības process.

Audēju un rokdarbnieču veikums tika atzinīgi novērtēts un jau 1979. gadā Latvijas PSR Kultūras ministrija „Dubnai” piešķīra Tautas lietišķās mākslas studijas nosaukumu.

Grozi ar dzijas kamoliem, aušanai pietītas saiviņas, aust iesāktas segas, lina galdauti, grīdceliņi – tā ir Tautas lietišķās mākslas studijas „Dubna” audēju ikdiena. Tautas lietišķās mākslas studija „Dubna” saglabā un attīsta senās aušanas tradīcijas, pēta Latgalei raksturīgās senās rakstu zīmes un ieauž tās mūsdienīgās tekstilijās.

Šobrīd piedāvā:

  • Apmācības aušanā;
  • Tekstilmākslas darbu izstāde;
  • Dalība izstādēs: Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejā, Lielais latgaļu tirgus Ludzā, u.c. pasākumi;
  • Programma “Sprogaina vilna jāizstiepj taisna” 

    Aicina piedalīties ekskursijā  “Sprogaina vilna jāizstiepj taisna”, kur uzzināsi kādā veidā no aitiņas var iegūt rakstainas zeķes, kuras sasilda Tevi ziemas vēsajos mēnešos. Ieejas maksa: bezmaksas.

    Apmeklējumu un ekskursiju nepieciešams iepriekš pieteikt zvanot pa tālr.: +371 65344866; 29262019

  • Bērniem draudzīga vide
  • Pieejama stāvvieta