Līvānu pareizticīgo Visu Svēto baznīca

Pamatakmens baznīcas celtnei ielikts 1937. gada septembrī. Baznīcas celtniecība pabeigta 1939. gadā, uzcelta par ticīgo līdzekļiem. Otrā pasaules kara laikā celtne tika stipri izpostīta, bet 60. gados tika nojaukts kupols. Padomju laikā ēka bija bez saimnieka, to izmantoja gan gāzes saimniecība, gan patērētāju biedrība kā noliktavas telpas.
Latvijai atgūstot neatkarību (1992. gadā), Līvānu pareizticīgo draudzei tika atdots dievnams un kopā ar savu garīdznieku tēvu Mihailu draudze savākusi vajadzīgos līdzekļus baznīcas atjaunošanai. Tika atjaunots kupols ar saglabāto, oriģinālo pirmskara baznīcas krustu.