Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Līvānu novada dome saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Līvānu novada domes tīmekļvietne https://visitlivani.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī ?

Visit Livani tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • nav pietiekama kontrasta starp fonu, tekstu un lapas elementiem;
  • kontaktu sadaļā taustiņa  TAB  kustība nav īsti loģiska

  • pēc lapas atjaunošanas formas laukos saglabājas visa korekti ievadītā informācija, izņemot sensitīvos datus. Kļūdas paziņojums nav pietiekoši informējošs.

  • palielinot lapas lielāki kļūst arī attēli un citi vizuālie elementi

  • saturs, kas kustas, neatbilst, jo kustīgais saturs sākumlapā ir lielāks par ceturtdaļu ekrāna.

  • multimediju saturam netiek piedāvātas alternatīvas un netiek nodrošinātas pietiekamas kontroles.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 02.08.2021. Izvērtēšanu veica Līvānu novada domes Tūrisma speciāliste Ilze Stivriška un SIA KG DIZAINS projektu vadītājs Rolands Viļums.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments ir pievienots pielikumā un to ir elektroniski parakstījis Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers

Piekļūstamības alternatīvas

Gadījumā, ja tīmekļvietnes saturs ir Jums nepiemērotā formātā un nepieciešams alternatīvs risinājums, sūtiet pieprasījuma vēstuli elektroniski uz pašvaldības adresi pasts@livani.lv , norādot:

  • saiti (URL) uz nepiekļūstamo saturu;
  • nepieciešamo formātu, kādā sagatavot informāciju;
  • vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi.

 

Atsauksmēm un saziņai

Līvānu novada dome tuvākajā laikā uzlabos tīmekļvietnes satura piekļūstamību. 

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: tic@livani.lv

Zvaniet: +37129324115

 

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību Līvānu novada pašvaldībā atbildīga ir Sabiedrisko attiecību daļa

E-pastā: pasts@livani.lv

Tālrunis: +37165307250

 

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietne satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 29.07.2021 un atkārtoti pārskatīts 03.08.2021.