Eiropas pagalma svētki

Ar vērienu Līvānos aizvadīti “Eiropas pagalma svētki”!

9. maijā pie Līvānu 1. vidusskolas un Līvānu novada Kultūras centra notika pasākums “Eiropas pagalma svētki”. Pasākuma mērķis ir veicināt Līvānu novada sabiedrības, arī bērnu un jauniešu, pilsonisko līdzdalību un izpratni par to.

Pasākums izvērtās par īstu festivālu! Ar karodziņiem rotātajās teltīs dažādu biedrību, nodibinājumu un iestāžu pārstāvji laipni uzņēma visus interesentus un piedāvaja veikt dažādas aktivitātes, kas saistītas ar Eiropu, tās vērtībām, sniegtajām iespējām, kā arī ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kas ir svarīgs un atbildīgs notikums, kas gaidāms jau 8. jūnijā.

Eiropas pagalma svētkos apmeklētājiem bija iespēja apmeklēt informatīvās teltis un uzzināt vairāk par Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras (Eurodesk) iespējām, biedrību “Laiks Jauniešiem” Konrāda Adenauera fondu, Daugavpils Universitātes Erasmus+ studentu pieredzi, biedrību “Klubs māja”, Līvānu centrālā bibliotēku, Latvijas Jaunatnes padomi, Eiropas Jaunatnes dialoga Latgales vēstniekiem, Latgales Industriālo tehnikumu, Robežsardzi, Zemassardzi, Līvānu novada Jauniešu domi un daudziem citiem!

Aktīva rosība bija vērojama ne tikai ap teltīm, bet arī uz skatuves, kur visa pasākuma garumā notika dažādas aktivitātes un priekšnesumi, ko sarūpēja Konrāda Adenauera fonds, Eiropas Jaunatnes dialoga Latgales vēstnieki un citi.

Pasākums tika atklāts ar svinīgām uzrunām. Pēc tam pie skatuves notika arī pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem paredzēta aktivitāte - pirmsvēlēšanu kampaņa, lai vēlēšanu dienā arī bērniem būtu iespēja piedalīties vēlēšanās, balsojot par kādu konkrētu dzīvnieku pasaules personāžu. Šāda aktivitāte netieši piesaista arī pieaugušos piedalīties vēlēšanās.

Vēlak apmeklētājus iepriecināja un aicināja aktīvi līdzdarboties improvizācijas teātris “Divas” - Anete Bendika un Elīna Geida, kas uz skatuves kopā darbojas jau vairāk kā 10 gadus. “Divas” ar dažādu improvizētu stāstu palīdzību rosināja jauniešus domāt, iesaistīties un nepalikt vienaldzīgiem gatavojoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Pēc tam uz skatuves kāpa meiteņu ansamblis “Ķīmijas moku kabinets” un pasākuma apmeklētājus iepriecināja ar skanīgu muzikālo priekšnesumu, klausītājiem par prieku atskaņojot arī savu jaunāko singlu.

Pasākuma noslēgumā notika arī Eiropas Jaunatnes dialoga Latgales vēstnieku no Rēzeknes novada, Daugavpils valstspilsētas, Preiļu novada un Līvānu novada pasākums - diskusija “ES Vienotā Latgalē”. Tā galvenais mērķis ir sniegt iespēju jauniešiem satikties un iepazīties ar lēmumpieņēmējiem, kā arī izteikt savas domas un redzējumu, lai arī lēmumpieņēmēji būtu informēti par jauniešu vēlmēm un vajadzībām, kā arī problēmām un esošo jaunatnes politiku Latgales reģionā.

Visa pasākuma garumā bija pieejama arī CHILL ZONA, kurā apmeklētāji varēja gan atpūsties, gan piedaloties dažādās aktivitātēs tikt pie balvām. Ļoti apmeklēta aktivitāte visa pasākuma garumā bija arī aušana uz stellēm, kur katrs apmeklētājs uz auduma lentas varēja uzrakstīt savu novēlējumu Eiropai un ieaust to kopējā dekorā, kas tagad rotā MJIC “Kvartāla” sienu.

Jāatzīmē, ka Līvānu novads kā Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2024 tika pārstāvēts arī 8. maijā Eiropas pagalma svētkos Daugavpilī. Arī tur jauniešiem bija iespēja iepazīties un saprast, kas ir Latvijas jauniešu galvaspilsēta, kāds ir Līvānu novads, izteikt prognozes par to, kurai tad jābūt nākošajai Latvijas jauniešu galvaspilsētai, kā arī iepazīties ar Līvānu novada Jauniešu domes pārstāvēm.

Pateicamies ikvienam, kas piedalījās pasākuma rīkošanā un realizēšanā, kā arī paldies apmeklētājiem par aktīvu iesaisti un izrādīto interesi piedaloties aktivitātēs!

Pasākumu rīkoja Latgales plānošanas reģiona paspārnē esošais EUROPE DIRECT Dienvidlatgale centrs sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu, MJIC “Kvartāls”, biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un Līvānu novada pašvaldību. Īpašu paldies vēlamies teikt Līvānu novada pašvaldības Kultūras centra darbiniekiem un visiem palīgiem, kas rūpējās par pasākuma norises vietas iekārtošanu, skaņu un gaismu.

Pasākums notiek Latvijas Jauniešu galvaspilsētas ietvaros.

Ieteikt citiem: