Lielā talka kopā ar Krivenchy

Daudzi Latvijas iedzīvotāji pulcējās savos novados, pilsētās, pagastos un pagalmos, lai sakoptu apkārtējo vidi un 27. aprīlī iesaistītos pasākumā " Lielā talka 2024 ". Arī Līvānu novadā iedzīvotāji iesaistījās jauniešu vides apziņu veicinošu aktivitāšu ciklā "Lielā talka 2024" ietvaros, pulcējoties pie Līvānu ezera un veicot dažādus sakopšanas un labiekārtošanas darbus. Darbi aktīvi sākās jau 10:00 no rīta, kopā pulcējot gan mazus, gan lielus talciniekus. Paralēli vides iekopšanas darbiem, kas bija atkritumu vākšana, koku un krūmu zāģēšana, lapu grābšana, īpašs akcents tika likts uz Līvānu ezera krasta labiekārtošanas darbiem, lai jau šovasar Līvānu iedzīvotāji varētu baudīt uzlaboto atpūtas vietu. Labiekārtošanas darbi bija dažādi - volejbola tīkla stabu uzstādīšana un krāsošana , jaunās laipas uzstādīšana Līvānu ezerā, liepu stādīšana un vēl citi darbiņi.

Tā kā šogad Līvānu novads ir Latvijas Jauniešu galvaspilsēta, Lielā Talka tika rīkota tematiski - jauniešu talka. Tika padomāts arī par dažādām izglītojošām un izklaides aktivitātēm dažādiem vecumiem. Ciemos ieradās Jānis Krīvēns, jeb tautā zināms kā Krivenchy, un ar jauniešiem kopā veidoja pamācošus video rullīšus par pareizu atkritumu šķirošanu , pārstrādi un citām svarīgām tēmām. Video rullīšus varēs noskatīties MJIC " Kvartāls " sociālajos tīklos - Facebook, TikTok un Instagram.

Tuvojoties pasākuma noslēgumam notika Šķiratlona sacensības. Kas tad ir Šķiratlons? Tā ir stafete, kur bērniem un jauniešiem bija uz ātrumu , pareizi jāsašķiro ikdienā saražotie atkritumi. Ikdienā mēs ne vienmēr aizdomājamies par atkritumu šķirošanas nozīmi, ilgtspēju un mūsu pašu ieguvumu no tā, tāpēc caur jautrām aktivitātēm jauniešiem tika parādīts, kādās kategorijās tiek šķiroti atkritumi Līvānu novadā, un arī aprunājāmies ar jauniešiem, kāda būtu ietekme uz vidi, ja pilnīgi katrs pasaules iedzīvotājs šķirotu atkritumus. Bet Šķiratlons nebija vienīgā aktivitāte, kurā jaunieši varēja uzzināt daudz jauna. Jānis Krīvēns devās pie visiem talkas dalībniekiem, lai pārbaudītu viņu erudīciju par dažādām zaļām tēmām - vides ilgtspēja, dabas piesārņojums, atkritumu šķirošana un pārstrāde. Katrs talkas dalībnieks, izlozējot jautājumu, centās atbildēt pēc iespējas pareizāk, un ja pat kāds atbildi nezināja, konkrētā jautājuma tēmu nedaudz padziļināti apspriedām un pāranalizējām . Visi aktivitāšu dalībnieki tika apbalvoti ar garšīgām balvām, ko mums bija sarūpējuši sponsori - Rimi Latvija un Mežpils Alus. Liels paldies par gardumiem!

Visi talcinieki noslēgumā tika cienāti ar garšīgu zupu, par ko mums vēlreiz jāsaka liels paldies mūsu sponsoram Rimi Latvija un protams arī čaklajiem pavāriem , kas parūpējās, lai visi būtu paēduši.

Šis pasākums viennozīmīgi tapa pateicoties lielai komandai, kur katrs pielika savu domu un darbu, lai rezultāts būtu tik superīgs! Tāpēc paldies vārdus vēlamies sūtīt visiem talciniekiem, kas iesaistījās, darbojās un veltīja sestdienas dienu kopīgajiem darbiem. Īpaši liels paldies vietējiem iedzīvotājiem, kas noziedoja liepu stādus, lai ezera krasta apkārtne kļūtu skaistāka. Paldies arī Zero Waste valdes loceklei Evijai Ozolai - Ozoliņai par aktīvu līdzdalību sagatavošanās darbos. Gunitai Vaivodei paldies par visu talkas koordinēšanu ne tikai pie Līvānu ezera, bet gan arī visā Līvānu pilsētā un novadā. Sirsnīgs paldies Līvānu dzīvokļu un komunālajai saimniecībai par ieguldīto darbu, atbalstu un uzmundrinājumu talkas plānošanas un īstenošanas laikā.

Pasākums notika Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2024 – Līvānu novads ietvaros.

Ieteikt citiem: